Levensverzekeringen

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een ongevallenverzekering is in de meeste landen géén levensverzekering.

Een levensverzekering is een verzekering waarvan de uitkering afhankelijk is van het overlijden voor een bepaalde datum of het nog in leven zijn op een bepaalde datum van degene die verzekerd is. Een levensverzekering kan ook een mengvorm van beide zijn, er wordt dan zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden. Tot slot kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden.

Redenen om een levensverzekering af te sluiten

  • Schuldaflossing;
  • De verzorging van de nabestaanden te garanderen;
  • Een inkomen voor de oude dag te garanderen;
  • Te sparen voor toekomstige lasten.

Schuldaflossing
Een levensverzekering wordt vaak afgesloten als onderdeel van een levenhypotheek. De verzekering wordt dan aangewend om op de einddatum van de hypotheek de schuld in één keer af te lossen. In principe kan een dergelijke constructie bij elke lening worden aangegaan.

Om de verzorging van de nabestaanden te garanderen
Doorgaans zijn dit overlijdensrisicoverzekeringen. Dergelijke verzekeringen keren bij het overlijden van de verzekerde een vast bedrag uit, waardoor de verzorging van nabestaanden enigszins gegarandeerd wordt.

Een inkomen voor de oude dag te garanderen
Een levensverzekering wordt vaak afgesloten als aanvulling op de VUT of AOW. Er is dan vaak sprake van een pensioen of een lijfrenteverzekering, maar in principe is elke verzekeringsvorm die uitkeert bij in leven zijn geschikt.

Sparen voor toekomstige lasten
Een goed voorbeeld is de studie van kinderen. Er is dan sprake van een studieverzekering. Een studieverzekering wordt vaak vlak na de geboorte van het kind afgesloten, en keert bijvoorbeeld uit op de 18e verjaardag.