Lijfrenteverzekering

Een lijfrente geeft een regelmatige, gegarandeerde uitkering, bijvoorbeeld voor na uw 65ste of juist tot uw pensioen. De uitkering is in termijnen, (per maand of kwartaal, door uzelf te kiezen) en is dus een vorm van extra inkomen. Uitbetaling is zolang u leeft of voor bepaalde tijd, naar uw keuze. Bij lijfrenteverzekeringen zijn erg veel varianten mogelijk. De meest gangbare zijn:

  • Uitgestelde lijfrenteverzekering;
  • Direct ingaande lijfrenteverzekering;
  • Erfrenteverzekering.

Uitgestelde lijfrenteverzekering
De betaalde premies worden op de einddatum periodiek uitgekeerd, voor zover de verzekerde op de einddatum nog in leven is..

Direct ingaande lijfrenteverzekering
De betaalde koopsom (is altijd een eenmalig bedrag) wordt periodiek uitgekeerd. De periodieke uitkeringen kunnen na een bepaalde, afgesproken, periode eindigen (bijvoorbeeld na 10 jaar) of doorlopen tot overlijden van de verzekerde. Direct ingaande lijfrenteverzekeringen kunnen alleen afgesloten worden door middel van een koopsompolis. Dit betekent dat het totale bedrag ineens betaald dient te worden, in tegenstelling tot een periodieke premiebetaling.

Erfrenteverzekering
Deze verzekering keert juist uit bij overlijden van de verzekerde. Deze verzekering voorziet in een (vooraf overeengekomen) periodieke uitkering voor de voorziening van de nabestaanden.

Eurac vertelt u graag welke optie het best past bij uw persoonlijke situatie. Wij houden daarbij rekening met de fiscale regels die van toepassing zijn en de duur van de uitkering. Als u interesse heeft voor een oriënterend gesprek dan kunt u ons bellen op 030-2800519 of een bericht sturen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw hypotheek. Hier zijn speciale hypotheek­verzekeringen voor.
  • Zorg voor nabestaanden. Die kunt u o.a. verzekeren via een OverlijdensRisico­verzekering.
  • Begrafeniskosten of de uitvaart. Die verzekert u met een Uitvaart­verzekering.