Spaarverzekering

Geld opzijzetten voor mooie doelen in de toekomst? Met een spaarverzekering combineert u de goede dingen van een spaarrekening, een traditionele spaarverzekering en depositosparen. Het is dé manier om te sparen voor minimaal 10 jaar. U kunt éénmalig of kleinere bedragen per termijn opzij zetten. Of zelfs even stoppen met sparen.

Bij een spaarverzekering spaart u een vast bedrag per maand waarover de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies vergoedt. Op enkele uitzonderingen na is deze rente op dit moment 3%. De rente staat voor de hele looptijd van de verzekering vast. Naast de rente vergoedt de verzekeraar ook zogenoemde winst. De winst is niet vergelijkbaar met de bedrijfseconomische winst. De winst in de zin van een levensverzekering is, kort samengevat, afhankelijk van het volgende.

Bij de vaststelling van de premie van een levensverzekering gaat de verzekeraar uit van drie grondslagen:

  • Interest;
  • Sterfte;
  • Kosten.

De verzekeraar berekent aan de hand van deze grondslagen de premie. In de premie is geen onderdeel ‘winst’ opgenomen. De verzekeraar reserveert dus geen deel van de premie voor zichzelf. De verzekeraar behaalt zijn winst uit het gunstiger berekenen van de grondslagen. Als voorbeeld interest: De verzekeraar weet dat hij 4% rente kan ontvangen. Bij de berekening van de premie gaat de verzekeraar echter uit van 3%. 1% is dan de winst voor de verzekeraar. Ook bij de grondslagen sterfte en kosten wordt deze methodiek toegepast.

De verzekerde deelt mee in deze winst van de verzekeraar, waardoor het rendement uit kan komen op bijvoorbeeld 4 of 5%.