Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die een bedrijf verzekert tegen het risico van bedrijfsstilstand, bijvoorbeeld als gevolg van brand. Een bedrijfsverzekering is een brandverzekering en wordt daarmee ingedeeld in schadeverzekeringen.

Dekking van de verzekering
Een bedrijfsschadeverzekering komt over het algemeen tot uitkering wanneer een schade plaatsvindt die door de verzekering wordt gedekt. Doorgaans dekt een bedrijfsschadeverzekering dekking volgens de uitgebreide dekking, waardoor de meest voorkomende schadeoorzaken zijn gedekt. Daarnaast bestaat vaak ook de mogelijkheid om het wegvallen van de stroomvoorziening of het gas mee te verzekeren. Voor het wegvallen van de stroomvoorziening geldt dan dat de uitval langer dan acht uur geduurd moet hebben en voor het gas langer dan 24 uur.

Hoogte van de uitkering
De verzekeraar vergoedt de misgelopen winst vermeerderd met de vaste kosten. Waarschijnlijk kan pas bij het afsluiten van het boekjaar worden vastgesteld hoeveel de gedolven winst exact bedragen heeft.

Voorbeeld
Een bakker sluit voor zijn bakkerij een bedrijfsschadeverzekering af. Als gevolg van een grote brand wordt zijn hele zaak verwoest. De verzekeraar zal de winst en de vaste kosten uitkeren. Stel: de bakkerij gaat niet helemaal verloren. Alleen één oven is beschadigd. De bakker kan minder brood bakken, waardoor hij minder verkoopt. Na een week is de bakkerij weer volledig operationeel. Het zal niet moeilijk zijn om vast te stellen hoe groot het omzetverlies in deze week was. Dit omzetverlies wordt, na aftrek van de normale variabele kosten, aan de bakker vergoed.

Duur van de uitkering
De verzekering keert uit zolang het omzetverlies voortduurt. Er is echter geen ongelimiteerde uitkeringsduur. Van tevoren wordt de maximale uitkeringsduur vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de termijn die nodig is om in het “worst case scenario” het bedrijf weer volledig operationeel te krijgen. Hierbij moet rekening worden gehouden met zowel de termijn voor de bouwvergunning, het bouwen zelf, de levertijd van nieuwe machines en het terugwinnen van de klanten. De maximale uitkeringsduur kan variëren van zes maanden tot enkele jaren.

Het is mogelijk een eigen risico op te nemen, uiteraard tegen een korting op de premie. Bij een eigen risico zal gedurende de eerste dagen geen uitkering volgen. Pas bij langdurige bedrijfsstilstand volgt een uitkering.
Hoogte van het verzekerd bedrag

Als verzekerd bedrag dient de winst vermeerderd met de vaste lasten óf de omzet minus de variabele lasten te worden aangehouden. Het spreekt voor zich dat deze bedragen kunnen variëren, waardoor gemakkelijk onder- dan wel oververzekering kan ontstaan.

Persoonlijk advies
Bij Eurac kunt u terecht voor al uw bedrijfsverzekeringen. In een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over de oplossingen voor úw specifieke bedrijfssituatie. Voor een vrijblijvende offerte of meer informatie kunt u ons bellen op 030-2800519 of u kunt ons ook een bericht sturen.